• Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Добродошли у Каменово село пчелара

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Општина Петровац на Млави

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   У млавској долини подно Хомоља

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Традиција и гостопримство млавског краја

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Очувана природа

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Најпрепознатљивији производ нашег краја - Каменовски мед

  • Каменово село пчелара
   Каменово село пчелара

   Калина

  Оријентациони план домаћинстава, појединих салаша и потеса у к.о. Каменово и неких објеката

  Подела је сачињена по данашњим реонима, са освртом на ранији период.

  И АСФАЛТ (СА СОКАЦИМА - СПОРЕДНИМ ПУТЕВИМА)

   1 Љубомировић Мирослав

  2 Љубомировић Драги
  3 Караxић Живота - Д - 141
  4 Лукић Мирко, свештеник
  5 Станојевић Душан и Пеко, кућа, ресторан „Ранч“ и радионица за прање и подмазивање возила - Д - 141
  6 Ивковић-Мандић Јасна - Д - 141
  7 Нишевић Зоран (примио породицу избеглица из РСК)
  8 Милановић Милан
  9 Животић Љубомир (син Бојан Животић) - Д
  10 Радисављевић Јаворка (сада живи ћерка Смиља са Карлом) - Д
  11 Јовичић Радмила
  12 Милосављевић Првослав „Будин“ - Воденични пут, - Р

  1 Милосављевић Зоран Р
  2 Живојиновић Мирко, Ђока „Живојинов“ З С и Д
  3 Цветичанин Драган
  4 Драгомировић Перица (примио код себе породицу из РСК) Воденични пут
  5 Живановић Зоран Давидов Р
  6 Јовичић Александар, асфалт
  7 Грујић Владимир
  8 Љубисављевић Добривоје - Р
  9 Терен ФК „Јединство“ Каменово
  10 Грујић Љубомир
  11 Стојановић Синиша, механичарска радња за поправку Бош пумпи
  12 Ивановић Ненад, салаш на коме је био млин
  13 Живановић Драгутин, салаш
  14 Атанасковић Драган, Блокетара, стовариште пића и кућа
  15 Филиповић Радомир
  16 Антонијевић Радованче
  17 Петровић Видоје (примио породицу избеглица из РСК)
  18 Петровић Љубиша - 107
  19 Илић Младен - Добрњац, Бранков брат
  20 Благојевић Велибор - 140
  21 Ранковић Драгослав - Р
  22 Животић Бора - Д
  23 Лукић Љубиша, Мишећа мала, сокак, - Р
  24 Димитријевић Јаворка, асфалт, - Р
  25 Миловановић Златибор - Д - 147 (Жика, вођа демократа и председник села)
  26 Кнежевић Раде (пензионисани официр ЈНА)
  27 Софтић Дарио - Д - 147.
  28 Михајловић Миле - Бата - 81 - наслеђе
  29 Лукић Драги, „Лукићев сокак“, - ЗС и Д
  30 Станковић Никола - Кола - Р
  31 Станковић Жана
  32 Димитријевић Милош, асфалт, - Р - 29
  33 Ђорђевић Вујадин, пчелар - Р - 29
  34 Новаковић Милисав - Р
  35 Митић Светислав - Р 38
  36 Митић Томислав и Станимир - Р 38
  37 Јанковић Добривоје „Сајxија“ -Р
  38 Милосављевић Љубивоје, Дробежански пут - Д - 29
  39 Радосављевић Томуислав 2 Д и Р
  40 Мишић Милија - 42

   

  1 Милосављевић Богољуб
  2 Тасић Нена (нико не живи)
  3 Живадиновић Мирослав, викендица
  4 Ранчић Драги (Боривојев зет, долази повремено из Петровца; 1991. примио породицу избеглица из РСК, вратили се), Добрежански пут,

  З.С. и Д
  1 Николић Драга (син, долази повремено из Петровца) - З С и Д
  2 Николић /драга „Које Микаиловем“, кућа и воћњак, Дробежански пут
  3 Љубиша Савић, Мишећи сокак - Д - 58
  4 Стаметић Бора, свештеник (долази повремено из Петровца), Мишећи сокак - З.С. и Р - 101
  5 Илић Драга „Гунетов“ - Р
  6 Илић Драги - Драго „Рукљач“ (нико не живи, Цица живи на страни) Р (ово је била лева страна кућа идући од Петровца асфалтом ка Пожаревцу)
  7 Петровић Душан и синови: Мија и Цане, асфалт
  8 Миливојевић Марко, стовариште пића и кућа, Р
  9 Терен ОК „Јединство“
  10 Дом културе „Гоша Ђорђевић“, Каменово са продавницом и Месном заједницом и канцеларијом, центар села
  11 Пекара „Јутро“, власник Стевановић Душко, центар села
  12 Сокара „Кис“, власници Совтић Дарио и Карло, некадашњи „Четни стан“, Извиђачки дом, центар села, недалеко је и споменик палим борцима НОР-а и старим ратницима од 1912-1918. године
  13 Ош „Брана Пауновић“, истурено одељење у Каменову (види поглавље Школство)
  14 Ивановић Томислав (у његовој кући је била прва железничка станица)
  15 Томић Михајло, асфалт
  16 З.З. Петровац, откупни магацин Каменово и млекара
  17 Стовариште грађевинског материјала ПП „Ћућа универзал“, власник Драгомировић Перица
  18 Стовариште грађ. материјала „Баxи комерц“, власници (близанци) Митић Горан и Зоран
  19 Милић Радмила, асфалт - Р
  20 Стаметић Александар
  21 Јеремић Синиша - Р
  22 Станковић Добрица - Д
  23 ПП „Чубика“ продавница аутоделова и аутоотпад, власник Станковић Добрица
  24 Милчић Србислав
  25 Радојчић Бранко Д - 46
  26 Радојковић Слободан и Миле

  1 Стаменковић Радиша, асфалт
  2 Недељковић Стојан, недовршена
  3 Деветак Слободанка
  4 Владисављевић Радиша - Д
  5 Марковић Михајло - Мика - Р - 14
  6 Живановић Милица
  7 Благојевић Бранко - Д
  8 Рајковић Милан - Д
  9 Грујић Велибор - Веља
  92. Динић Синиша - Д
  ИИ МЕЂА - ВЛАЧИЦКА МАЛА
  10 Јевремовић Јовица
  11 Радосављевић Драгиша „Пуза“ -Д
  12 Владисављевић Верица
  13 Милић Вида - Д

  (ово је била десна страна идући асфалтом од Петровца ка почаревцу)
  ИИИ КУЋИШТЕ СА СОКАЦИМА
  1 Ракић Драгиша, кућа и ресторан (који држи Милојевић Радосав - Зоран Тисин) - Д
  2 Радосављевић Велибор - Р (дедаљ Милић био председмик и вођа радикала)
  3 Животић Десанка - Р
  4 Станковић Живорад Мића, кућа и продавница мешовите робе
  5 Дамљановић Сола (Раћа-Радомир, долази повремено из Петровца) Д - 151
  6 Дамљановић Саша - Славољуб - Д 151
  7 Стаменковић Бошко „Живорад“
  8 Голубовић Мирослав, кућа и радионица „Аутоковач“ - Р 37
  9 Добросављевић Брана - Р
  10 Лукић Стојан - Д 77
  11 Љубиша Милојевић, стругар у сокаку
  12 Милановић Душко, аутолимар у сокаку
  13 Дамљановић Периша, у истом сокаку
  14 Стојановић Бобе - Д 63
  15 Филиповић Славољуб, сокак за Калину -Д
  16 Миладиновић Дракче, пут за Калину
  17 Димитријевић Витомир Тома
  18 Лукић Душан - Р 50
  19 Радосављевић Србислав, пут за Калину - Р

   

  1 Јоксимовић Обрен, доктор, пут за Калину
  2 Јевремовић чивислав - Р 77
  3 Костић Драга - Р
  4 Милосављевић Драган, уметник (Илија: Д - 21)
  5 Животић Аца Д - 139
  6 Николић Стаменко - З.С. и Д - 139
  7 Станковић Станиша - Д 139
  8 Јовичић Јулијана - Р
  9 Милосављевић Ленка - Д
  10 Алексић Драган -Д
  11 Сретеновић Момчило (стара кућа) -Р
  12 Љубивоје Добросављевић -Д
  13 Стевановић Стевица -Р
  14 Павловић Милорад -Р
  15 Сретеновић Милосав „Лала“ -Р
  16 Милић Славиша -Р
  17 Михајловић Миодраг „Мила“ - Д - 10
  18 Милановић Богољуб - Д -10
  19 Богдановић Драга
  20 Јовановић Душан (долази повремено) З. С. и Д - 139
  21 Петровић Слободан - Д 139
  22 Станковић Станиша (стара кућа - Зора и Бранка) - Д 139
  23 Животић Милица (стара кућа аутора хронике, живи баба) - Д
  24 Владисављевић Даринка - Д
  (ово је била десна страна идући ка крају села)

  25 Ђорђевић Мирослав „Јоца“, лева страна ка врху Кућишта, Р - 12

  26 Милорадовић Брана - Д

  27 Милосављевић Љубивоје - Д 30

  28 Светозаревић Миша и Љубиша - Д - 30

  29 Милановић Зоран

  30 Радојковић Боривоје (Перић Стојан), у сокаку - Д

  31 Балог Биса и Аца (викендица, долазе повремено из Костолца)

  32 Радосављевић Стојан и Љубиша -Р

  33 Милојковић Милош, пчелар, републиканац, -Д - 143

  34 Животић Милан -Р

  35 Радојковић Милан -Д

  36 Станковић Милутин - Д

  37 Ранисављевић Драгослав, столар, вајар-наивац -Д

  38 Илић Миодраг (долази повремено из Трновча)

  39 Милосављевић Драгослав -Р

  40 Милосављевић Србислав -Р

  41 Тошић Стојадин „Грудоња“, у сокаку -Д

   

  1 Животић Славиша - Д -143
  2 Милисављевић Раде и Јаблан -Д - 18
  3 Животић Станоје „Душан Ћелијаш“ - Р
  4 Радисављевић Гмитра - Р
  5 Јевремовић Милан -Д
  6 Миладиновић Јован, фрулаш - Д
  7 Михајловић Бора 2 - Д
  8 Стојановић Милица - Павле -Д - 3
  9 Костић Бобан -Р
  10 Милосављевић Љубиша -Д
  11 Миладиновић Бранислав -Р
  12 Ђорђевић Јарош (Софкин прадеда био је кмет и вођа Р. Веселин Милосављевић)
  13 Миливојевић Миле
  14 Вукашин чивојко -Р
  15 Николић Стаменко, викендица -стара кућа
  16 Миливојевић Марко, салаш
  17 Милошевић Мила (долази повремено из Пожаревца) -Р
  18 Милорадовић Љубиша, у сокаку, стара кућа - салаш - Д
  19 Стевановић Радован, салаш у Ђули (један од многих Кутрицких који је био на том месту дуго)

  ИВ СТАРИ ДРУМ, ОСТРВО И МИДАРСКА МАЛА
  1 Митић Драга, стари друм, лева страна, идући ка пожаревцу
  2 Сарић Љубиша (деда Стаменко био вођа радикала) -Р
  3 Ранисављевић Драгослав (нова кућа)
  4 Радосављевић Мића и Горан
  5 Благојевић Томислав
  6 Радојковић Радмила (Нена Миле Миланине живи у Петровцу)
  7 Митић Зоран
  8 Павловић Предраг
  9 Станојловић Душан -Р
  10 Петровић Радиша (десна страна старог друма) - Д - 107
  11 Станисављевић Драги
  12 Живановић Синиша -Р
  13 Јовановић Радмила -Д
  14 Петровић Мирослав -Д 39
  15 Радосављевић Пека (у сокаку, „Трлаш“) -Д
  16 Милошевић Раде (у сокаку) -Р
  17 Милић Марко и Горан -Д - 114
  18 Јовановић Илија Р - 129
  19 Будимировић Живка (Томић)

   

  1 Илић Живота, десна страна Острва идући од гробља
  2 Савић Зоран (Живојиновић Владана) -Р
  3 Станисављевић Пера „Радованов“ (продао у међувремену)
  4 Петровић Славиша -Р
  5 Светозаревић Константин Која -Р 39
  6 Савић Александар Д и Р 40
  7 Танасијевић Брана
  8 Радосављевић Миливоје и Драги -Р
  9 Ћирић Драга -Р
  10 Матејић Драгослав -Д
  11 Животић Драган -Д
  12 Алексић Миодраг
  13 Николић Никола („Која Микаилов“ вођа Радикалне странке, долазе повремено из Пожаревца) -Р
  14 Стојановић Драгомир, Острво, десно ка Дому културе -Р
  15 Јовић Миленко - Мића
  16 Николић Јованка (живи у Нишу, прихватила породицу избеглица из РСК)
  17 Милић Томисла, у сокаку, -Д
  18 Живановић Живко Д
  19 Живановић Станоје Д
  20 Живановић Драгутин -Д
  21 Грујић Станисав - Жива -Д
  22 Станојловић Саша - З С Д и Р
  23 Радовановић Драги и Душаица
  24 Милић Милан
  25 Јовановић Гоце, Острво, десна страна идући ка гробљу -Р
  26 Стевић Душан „Пуђа“
  27 Јевремовић Лаца -Д
  28 Живановић Донче -Р
  29 Xунић Драган -Р
  30 Поповић Константин Коле Р и Д 72
  31 Марковић Олга и Бобан
  32 Љубица Митић
  33 Сима Стевић (купио од Цуце, нико не живи)
  34 Петровић Славиша
  35 Милораду Стевићу „Гуци“ ћерка, долазе повремено
  36 Славица Петровић
  37 Милорад Стојан -Д
  38 Милић Брана и Каја -Д
  39 Јанковић Зоран и Слаткица, однедавно доселили из Манистирице

  1 Милић Ранковић -Р
  2 Милорадовић Стојан, нова кућа
  3 Ранковић Мирко - Р и Д
  4 Петровић Дара и Лазица
  5 Станојевић Жива „Гембеш“, долази повремено из Београда, Мидарска мала, у сокаку -Д
  6 Станојевић Бошко и Србислав Д
  7 Станковић Томислав „Вепа“, долази повремено из Београда (прихватио породицу избеглица из РСК) -Р
  8 Ранковић Драгослав, викендица

  В СЕЛО И СОКАК ЗА СТАРУ ОПШТИНУ
  1 Радосављевић Жива „Машиновођа“, кућа десно идући ка цркви. Живин таст био З. С. и Д
  2 Раденковић Живорад -Р
  3 Стевић Мића -Д
  4 Светозаревић Станиша -Д 54/116
  5 Вујичић Миливоје и Деја -Д 116
  6 Филиповић Мира -Д 104
  7 Филиповић Радомир, стара кућа
  8 Миладиновић Гина (не живи нико) -Р
  9 Станковић Миша и Марко, на месту данашње куће била је кафана Љубе Добриног Станковића - деда) З. С. Р и Д 140
  10 Ристић Томислав, у сокаку -Д 35
  11 Михајловић Лалко Р
  12 Ивановић Милунче, кућа и аутолимар З. С. и Д 63
  13 Јовановић Живота Д 139 (по очевој линији)
  14 Радојковић Љубиша Р 83
  15 Радојковић Добривоје „Зорић“ Р -83
  16 Недељковић Јован Р
  17 Стевић Дејан, кућа, некад дућан, сада стовариште пића „Зрењанинско пиво“ Р 83
  18 Животић Бора (Воје Дејке, прихватио породицу избеглица из РСК), у сокаку ка старој општини -Д
  19 Богдановић Станиша Р
  20 Јеремић Станоје „Тане“ Д
  21 Стевановић Јовица Р
  22 Миливојевић Драги Д 128
  23 Милојевић Димитрије „Митко“, „Живко“ Д
  24 Стевић Славиша Р
  25 Костић Јовица, незавршено
  26 Савић Кола Д

   

  1 Савић Мирко
  2 Лукић Милица
  3 Сретеновић Небојша, металостругар Р
  4 Милић Миливоје Р
  5 Живановић Душан „Електричар“ Д
  6 Жика Милошевић „Моравац“ Р
  7 Милић Јован, пчелар Д
  8 Лекић Драган Р
  9 Андонијевић Саша Д
  10 Јоксимовић Драга „Никина“, лево идући ка цркви Д
  11 Стевановић Војислав Р и Д
  12 Митић Драги Р 38
  13 Ивановић Миланче (друга кућа, пољопривредни део дом у сокаку)
  14 Томић Љубиша (исто) Р
  15 Милојковић Данко (исто) Р 140
  16 Милија Павловић (исто) Р 140
  17 Радојковић Горан Р
  18 Станковић Владимир Д и Р (деда Пера Станков, по опредељењу радикал, али водио је село и под демок.)
  19 Милошевић Томислав
  20 Милојевић Властимир „Тисин“ Д
  21 Милановић Драги Д
  22 Стевић Сима и Милан, кућа и продавница, З, С и Д 127
  23 Црква „Цар Константин и Јелена“ у Каменову
  24 Вукосављевић Миодраг - Мића, свештеник, кућа
  25 Грујић Добривоје Р 65 наслеђе
  26 Станисављевић Пера „Радованов“ З, С и Д
  27 Стојимировић Душица (Стевина) Д
  28 Ивановић Ненад (Станко посињен, Илија Добрин вођа демократа и председник села Д)
  29 Љубомировић Драги (стара кућа) Д

  ВИ ШЕНЕ, БЕЉЕ И КРШИЋИ
  1 Таиловић Љубиша, десно идући уз брдо Д 109
  2 Томић Радомир Д
  3 Новаковић Михајло, аутопревозник Р
  4 Миљковић Вуле у сокаку Д
  5 Миљковић Вуле (наследио од Жике Ћуле) Д
  6 Дакић Дана у сокаку Д
  7 Митић Мирко, стара кућа, прихватио породицу избеглица из РСК
  8 Стојановић Драгоје З, С и Д (Драгомир Стојановић - Кршић Чеда,

  један од вођа демократа)
  1 Грујић Брана Д
  2 Милић Данка (стара кућа)
  3 Милић Тома „Карабаш“ (стара кућа - салаш)
  4 Миладин Симић -од скоро се доселио, лево идући уз брдо
  5 Пурић Бобиша (живи повремено, долази из Београда) Р
  6 Стојановић Бобе, стара кућа, прихватио породицу избеглица из РСК
  7 Јевремовић Лаца, стара кућа
  8 Грујић Жива, стара кућа
  9 Митић ВБојислав Р
  10 Радосављевић Милутин Д и Р
  11 Костић Владимир Д 71 (дуго времена чукун деда Коста Максимовић, председник суда и села)
  12 Милић Јован - Марио, Д
  13 Антонијевић Љуба, Радованче, стара кућа Р

  ВИИ ЛИСИЦЕ. СТОКИЋИ, ОРСАНИ, ЦИГИЋИ И ДЗИБЕ
  1 Михајло Станојевић „Токалија“, од моста десно у брдо Д 60
  2 Живановић Милутин Д 133
  3 Милановић Драган Д
  4 Јевремовић Душан Р и Д
  5 Кузмановић Љуба, зидар Д
  6 Митић Љубивоје, пчелар Р и Д
  7 Јовановић Драгослав Д
  8 Бранковић Љубиша, колар Д
  9 Живановић Коста Д
  10 Станковић Љупче Д
  11 Милошевић Горан
  12 Манојловић Југослав Д
  13 Љубомировић Љубомир Д 45
  14 Алексић Љубивоје „Буцин“ Д
  15 Славковић Стеван Д
  16 Савић Драгиша Д
  17 Милић Боривоје „Борка“
  18 Ранковић Брана
  19 Рада и Мира Јовић (живе повремено) 89
  20 Милић Марио
  21 Бранковић Љубиша (купио од Зене) Д
  22 Милан Петровић Р
  23 Илић Живадин

   

  1 Мица Раденковић (Куркулина ташта)
  2 Добросављевић Милутин Д 91
  3 Јовић Сима (у сокаку) Д
  4 Милошевић Новица (у сокаку) Д 90
  5 Недељковић Раша, ветеринар (у сокаку) Р 133
  6 Мишић Станко Д
  7 Крајевска Марија (Пољакиња - Лепомир) Д 90
  8 Ивић Живомир
  9 Петровић Видоје, од Лисичког моста лева страна пута Р
  10 Станковић Пера (живи повремено, долази из Ждрела) Д
  11 Богосављевић Жика, поткивач, ковач Д 121
  12 Лукић Владимир и Никола, ковач Д 122
  13 Милошевић Тома (стара кућа) Д
  14 Савић Боривоје Д 43
  15 Вујичић Слободан Д
  16 Милојковић Николица и радиша Д
  17 Симић Мирко и Љиља (живе повремено)
  18 Власта „Курјак“ (Мишић Милија, стара кућа) Д 42
  19 Богосављевић Микица Д (Драга Стевановић-Богосављев, један од вођа демократа) 42
  20 Радосављевић Зоран Д
  21 Димитријевић Драган Р
  22 Караxић Аца „Љуба Миаилов“ Д
  23 Живадиновић Мирослав Р 29 (по дединој лози)
  24 Чикирић Драги Д 44
  25 Радовановић Љубомир Д
  26 Станковић Живорад (стара кућа) Д
  27 Станковић Предраг „Борикин“ Д
  28 Томић Радомир (Ганин, Дицкова стара кућа) Д
  29 Новаковић Мића „Јанков“ Д
  30 Рајковић Миле „Тишлер“ Д
  31 Ранковић Брана

  ВИИИ ДРОБЕЖ - ЗАСЕОК ПРЕКО МЛАВЕ
  1 1. Љубомировић Станиша, кућа Р
  2 Милосављевић Божидар, кућа Р 147
  3 Милосављевић Богољуб, кућа Р 147
  4 Стаменковић Радиша, кућа Р 17/147
  5 Танасијевић Владимир „Реља“, кућа Р 147
  6 Миловановивић Златибор, викендица

  1 Радојковић Слободан, Миле и Илија, кућа Р
  2 Милисављевић Жикица „Геxа“ (нико не живи) Д

   

  (прешли у Петровац, деда Милош вођа демократа)
  1 Милица Рајичић (нико не живи) Р
  2 Стевић Дејан, лети држи стоку, салаш Р
  3 Милановић Милош, Милан, стара кућа (нико не живи) „Борбаш“ Р и Д 96
  4 Жика Живојиновић, кућа Д 96
  5 Драгиша Милосављевић, кућа Р
  6 Миловановић Милутин „Црња“, салаш
  7 Новаковић (Стојан) Милена (долази, живи повремено) Р
  8 Берјановић Радомир - „Маза“ Р
  9 Станисављевић Драги, стара кућа Р

  ИX КРШИЋКИ САЛАШИ
  1 Животић Бора „Миш“ наследио од Воје „Дејке“
  2 Стојановић Бобе, салаш, лети држи стоку, Кршићки салаш
  3 Ивановић Милунче, лети држи стоку, Кршићки салаш
  4 Лукић Стојан, лети држи стоку, Кршићки салаш
  5 Стојановић Драгоје, салаш,
  6 Јевремовић Жикица (Драге „Чивтаре“), лети држи стоку
  7 Томић Михајло „Мика Крунин“, салаш, лети држи стоку
  8 Стевић Милан, салаш Р 96

  Напомена за поједина слова и бројке
  Слово означава странку у Краљевини Југославији пре Другог светског рата за коју се гласало или припадало. Сигурно да ће исто много занимати млађе, како би сазнали коме су припадали старији укућани. Ово сигурно нема никакве везе са данашњим страначким опредељењима. Означена су она домаћинства за која се сигурно знало, за сва друга непотпуна сазнања није се помињало. Слово Р означава Пашићеву Радикалну странку. Д Демократску, З. С. Земљорадничку странку, као и Републиканску (само једна кућа наглашено). У сачињавању овог списка аутору су помогли Витомир Тома Живојиновић и Властимир Мила Живановић.
  Број који се налази на овом списку поред слова а код неких домаћинстава пренет је из књиге др. Бранка Перуничића „Петровац на Млави“, то је попис становништва из 1863. године, налази се у истој књизи на странама 1126-1148, а под редним бројевима домаћинстава тадашњих од 1 до 157. Позивањем на исти број који је написан на списку поред одређеног домаћинства, млади данас могу тачно одредити сами свој породични родослов. То би им била полазна основа. Једну трећину тадашњих кућа аутор није могао пронаћи данашње потомке. Такође је сматрано да постојећи попис није требало преписивати у овој монографији, аутор се одлучио на други начин, праћење породица кроз њихове фамилије, док горе поменути доктор, то није ни поменуо у свом делу.

  Baner - Vezicevo.rs

  vezicevo selo panorama

  Везичево село у општини Петровац на Млави са језером Кореница

  © MZ Kamenovo All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Мапа / Mapa

  Free Joomla! templates by Engine Templates