Влада Републике Србије донела је:

Закључак о обустави рада са странкама с свим јединицама државне управе, Аутономне покрајине Војводине, јединицама локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутуномна покрајина или једеница локалне самоуправе.

Све наведене институције обавезне су да обезбеде наставак послова који су обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

 

Поднеси грађана у писаном облику узимаће се у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустава рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Начин рада Општинске управе општине Петровац на Млави можете погледати на следећем линку:

Обавештење о раду Општинске управе општине Петровац на Млави за време ванредног стања