Данас је на ванредној телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Петровац на Млави, а у складу са текућом ситуацијом у општини Петровац на Млави и препоруком ветеринарског инспектора у вези одржавања промета животиња на сточним пијацама, донет Закључак о ограниченом радном времену угоститељских, трговинских, занатских и услужниј објеката као и обустављању рада сточних пијаца на територији општине Петровац на Млави за време трајања ванредног стања.

Правна лица и предузетници из области трговинске, занатске у услужне делатности самостално утврђују радно време својих објеката у прописаном интервалу од 06:00 до 18:00 часова за време трајања ванредног стања, а објекти у области угоститељства у прописаном интервалу од 08:00 до 18:00 часова за време трајања ванредног стања. Привредни субјекти, ондосно предузетници дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена, истакну на главном улазу или на другом видном месту у објекту.

Обуставља се рад сточних пијаца на територији општине Петровац на Млави за време трајања ванредног стања.

Закључак је ступио на снагу даном доношења и објављен је на званичном интернет сајту општине Петровац на Млави и огласној табли општинске управе општине Петровац на Млави.

 

Председник је опет искористио прилику да свим грађанима општине Петровац на Млави укаже на сложеност ситуације у нашој општини, да смо ми општина која има велики број људи на привременом раду у иностранству (Италији, Аустрији, Немачкој, Швајцарској, Француској) а која су сада жаришта корона вируса. Из ових разлога председник је поново замолио грађане општине Петровац на Млави да се придржавају свих одлука које су донете од стране државе и одлука које су донете од стране Штава за ванредне ситуације општине Петровац на Млави.

Председник је подсетио да су по његовом наређењу активирани сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање живота, који сопственим капацитетима могу учествовати у задацима које ће им давати Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави, као што су и већ се увелико ради, додатно чишћење, прање и дезинфекција улица и јавних површина и јавних простора, транспорт хране. Формиран је тим за помоћ суграђанима старијим од 65 година који немају млађе у свом домаћинству или окружењу и то иде јако добро. Укључен је Црвени крст у организацији дистрибуције топлих оброка из народне кухиње, у складу са планом активности, на кућну адресу.

Председник је замолио све привредне субјекте да имају посебан однос према радницима чија деца више не могу да похађају школе и вртиће, и да су нарочито угрожена лица са хроничним обољењима и лица старија од 60 година. Посебну заштиту треба да ужива родитељ деце до 12 година старости, а нарочито уколико један родитељ врши родитељска права или је другом родитељу успостављена радна обавеза. Где год има могућности омогућити рад од куће и третирати раднике које раде у измењом режиму у складу са новонасталим приликама са економске тачке гледишта не буду оштећени.

Председник је још једном поновио да смо ми општина која може бити посебно погођена овим вирусом и замолио да се понашамо одговорно и да будемо солидарни, самосвесни, јер само на тај начин можемо пребродити овај вирус.