Број телефона за помоћ старијим лицима 012 332 722.

Сва сазнања у вези кршења мера изолације, могу се пријавити дежурној служби полиције на телефон 012 331-122.

Свако лице које долази из земаља које су угрожене корона вирусом као и свако лице које осети симптоме COVID-19 вируса, треба се обратити епидемиологу на следеће бројеве телефона 064 8084 486 или 064 8649 028.